Bang & Olufsen M.Troelstra

Uw B&O dealer voor Noord Oost Nederland

Uw B&O dealer voor Noord Oost Nederland

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WEBSHOP M.TROELSTRA


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al uw aankopen bij
Bang & Olufsen M.Troelstra Webshop.
Overeenkomsten worden afgesloten met
M.Troelstra BV;
Leeuwenburg 13;
8601 CG Sneek;
Tel. 0515-462207;
info@mtroelstra.nl;
Kvk nr 01089890;
BTW nr NL80908257B01;
Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op consumenten en niet op winkeliers of ondernemers/bedrijven.

Hoe het werkt
Zodra u bij ww.mtroelstra.nl/webshop een bestelling hebt geplaatst en de goederen hebt betaald, ontvangt u van Bang & Olufsen M.Troelstra een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw betaling, details van uw bestelling en details met betrekking tot de levering, mits u een juist e-mailadres hebt opgegeven tijdens het plaatsen van uw bestelling. We kunnen niet garanderen dat alle bestelde goederen altijd op voorraad zijn, maar we zullen ze zo snel mogelijk leveren.

Als u hebt verzocht om levering op een ander adres, worden de prijzen niet vermeld op de bon in het pakket, aangezien we in dat geval aannemen dat de levering is bedoeld als geschenk voor de geadresseerde. De prijsinformatie wordt echter wel vermeld in de e-mail met de orderbevestiging.

Bestelgegevens enz.
We raden u aan een exemplaar van deze algemene voorwaarden, van uw betalingsgegevens voor online betalen en van de e-mail met de bevestiging van verzending op te slaan of af te drukken zodra u deze ontvangt, voor het geval dat u contact met ons wilt opnemen met vragen over uw bestelling. Als de informatie in de e-mail die we u toezenden onjuist is, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen, zodat we de gegevens kunnen corrigeren.

Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief alle toepasselijke belastingen. M.Troelstra biedt geen terugbetaling van btw voor bestellingen die online zijn geplaatst op de webshop. De geldende prijs is de prijs die op de datum van bestelling wordt vermeld naast het betreffende product. We proberen erop toe te zien dat alle prijzen die op onze website worden vermeld correct zijn, maar fouten zijn mogelijk. Als we een fout ontdekken in de prijs van goederen die u hebt besteld, zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om uw bestelling te bevestigen voor de juiste prijs of uw bestelling te annuleren. Als we u niet kunnen bereiken, zullen we de bestelling annuleren. Als u de bestelling annuleert terwijl u al hebt betaald voor de goederen, krijgt u uw geld volledig terug.
De verzendkosten worden vermeld in het gedeelte Afhandeling en verzending.

Betaling
We accepteren betaling via Pay Pal, Ideal en vooruitbetaling.
Bij vooruitbetaling geldt zodra de betaling op onze rekening is bijgeschreven zullen wij de bestelde producten direct versturen.
Indien wordt afgehaald is contant, pinnen of creditcard mogelijk.


Bezorging
- via Postnl of af te halen in een van onze winkels.
Bij afhalen is contant, pinnen of creditcard mogelijk

Bezorging is alleen mogelijk op adressen in:

• Nederland

- Levertijden
De normale levertijd is 1 - 2 werkdagen indien op voorraad.

- Aansprakelijkheid voor vertraging van levering
M.Troelstra doet er alles aan om de goederen binnen het geschatte tijdschema te leveren. Af en toe zijn vertragingen echter onvermijdelijk als gevolg van onvoorziene factoren. Als M.Troelstra de goederen niet binnen het geschatte tijdschema levert, kunt u een beroep doen op M.Troelstra om de levering uit te voeren binnen een aanvullende periode die redelijk is in de gegeven omstandigheden. Als M.Troelstra er niet in slaagt de goederen binnen de aanvullende termijn te leveren, bent u gerechtigd de overeenkomst op te zeggen.

- Aansprakelijkheid voor beschadiging tijdens transport
M.Troelstra draagt het risico en de aansprakelijkheid voor schade aan de goederen tijdens transport bij het afleveren van de goederen totdat u, of iemand die door u is aangewezen, de goederen in ontvangst heeft genomen.
Als u ervoor kiest de goederen, om welke reden dan ook, terug te sturen, draagt u het risico en de aansprakelijkheid voor beschadiging van de goederen tijdens transport bij het retourneren van de goederen totdat M.Troelstra de goederen in ontvangst heeft genomen.

Bedenktijd
U hebt het recht uw aankoop na ontvangst van de goederen binnen dertig (30) dagen zonder opgaaf van redenen op te zeggen.

Retourneer de goederen niet later dan veertien (14) dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte hebt gesteld uw recht op bedenktijd uit te oefenen.

- Gevolgen van bedenking
Als u spijt hebt van uw aankoop, zullen wij alle van u ontvangen betalingen restitueren. U heeft het recht uw bestelling tot 30 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar M.Troelstra zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan M.Troelstra geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht dient u het herroepingsformulier in te vullen.

Wij voeren de restitutie uit via dezelfde betaalwijze als welke in eerste instantie is gebruikt voor de transactie, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. In elk geval hoeft u geen kosten te betalen voor deze restitutie. Wij voeren de restitutie pas nadat we de goederen in goede order weer van u hebben ontvangen.

Klachten
Eventuele klachten worden door onze klantenservice in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetgeving afgehandeld.

U kunt een klacht indienen bij M.Troelstra op de wijze die wordt beschreven in de paragraaf 'Contact opnemen met M.Troelstra.

Defecte goederen
In geval van fouten of defecten bij producten van B&O PLAY, kunt u een claim indienen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake de verkoop van consumentengoederen. De Deense wet Verkoop van goederen is dus van toepassing.

Contact opnemen met M.Troelstra
Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt, kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 0515 – 46 22 07 of door gebruik te maken van onze contactdiensten op mtroelstra.nl

Elektronische communicatie
Wanneer u mtroelstra.nl/Webshop bezoekt of een e-mail naar M.Troelstra stuurt, is er sprake van elektronische communicatie met M.Troelstra. M.Troelstra communiceert met de klant via e-mail of door middel van kennisgevingen op de website. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in elektronische correspondentie te ontvangen van M.Troelstra, en stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere elektronische correspondentie die M.Troelstra biedt, voldoen aan eventuele wettelijke vereisten dat deze correspondentie schriftelijk dient plaats te vinden. Deze clausule heeft geen gevolgen voor de verplichte rechten die u mogelijk hebt.

Aansprakelijkheid
M.Troelstra aanvaardt geen aansprakelijkheid anders dan welke voortvloeit uit wettelijke voorschriften. M.Troelstra kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade, met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies of beschadiging van gegevens door gebruik van een website van M.Troelstra.

M.Troelstra aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met producten of diensten (of onderdelen van producten) gefabriceerd of geproduceerd door externe fabrikanten, licentiehouders of leveranciers (bijv. Spotify), en M.Troelstra verwijst u naar de afzonderlijke garanties van de externe leveranciers van deze producten (of relevante partij).

Onder voorbehoud van typefouten, uitverkochte goederen en omstandigheden buiten de redelijke controle van M.Troelstra.

Afbeelden van producten
Hoewel alle mogelijke inspanningen zijn gedaan om de producten waarheidsgetrouw weer te geven, kunnen zich geringe variaties voordoen. Alle vermelde afmetingen zijn bij benadering opgegeven, en de kleurenweergave is zo natuurgetrouw als mogelijk is bij de gangbare fotografische en reproductieprocessen. Houd er rekening mee dat kleuren enigszins kunnen afwijken, afhankelijk van de kalibratie en instellingen van afzonderlijke beeldschermen. De website is volgens M.Troelstra onder voorbehoud van eventuele typefouten.

Scheidbaarheidsclausule
Indien een of meer van deze algemene voorwaarden als onwettig en ongeldig en derhalve niet afdwingbaar worden bestempeld, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van de algemene voorwaarden.

Winkeliers/bedrijven
Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op consumenten en niet op winkeliers of ondernemers/bedrijven. M.Troelstra definieert winkeliers of ondernemers/bedrijven als personen die bestellingen plaatsen waarbij het niet de verwachting is dat de goederen/producten worden besteld voor persoonlijk gebruik. In deze omstandigheden kan M.Troelstra de bestelling annuleren zonder in enig opzicht aansprakelijk te zijn.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met het toepasselijk recht. Geschillen moeten daarom via de gewone rechtbank worden beslecht.


BeoPlay EX
in-ear

BeoPlay EX

Vanaf € 399

BeoPlay Portal
overear

BeoPlay Portal

Vanaf € 499

BeoSound Stage Nordic Ice-Collection
multiroom

BeoSound Stage Nordic Ice-Collection

€ 2.099

BeoSound Balance Nordic Ice-Collection
multiroom

BeoSound Balance Nordic Ice-Collection

€ 2.500